Menukar maklumat butiran akaun

Kemas kini butiran akaun anda seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon atau alamat, pada bila-bila masa dengan mengikut langkah ini:
1. Pilih butiran akaun daripada bar menu.

2. Klik ikon edit pada medan yang ingin anda ubah.

3. Selepas anda menambah butiran yang dikemas kini, klik simpan perubahan.

4. Klik selesai selepas melengkapkan semua kemas kini.

5. Anda akan menerima e-mel daripada kami untuk mengesahkan perubahan.Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, klik pada butang terlupa kata laluan dan ikuti arahan di sana.Nota: Setelah anda mengesahkan butiran e-mel yang dikemas kini, anda boleh menyambung semula aktiviti anda pada akaun anda.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.