Bagaimana Pembayaran dan Pembayaran Balik Berfungsi?

Pengguna membayar bayaran pertama mereka apabila mereka mendaftar keluar.


Baki tiga ansuran (bayaran balik) dibahagikan kepada BULANAN.


Pembayaran balik ditolak secara automatik daripada kaedah pembayaran yang anda pilih.Jadual Pembayaran Semula (Seperti Yang Ditetapkan)
Ansuran Bulanan
  • 4 ansuran (seperti yang ditetapkan)

Sambungan Ansuran

  • Jumlah Pembelian Bernilai RM 999.99 Ke Bawah – lanjutan sehingga 6 kali ansuran.
  • Jumlah Pembelian Bernilai RM 1,000.00 sehingga RM 3,499 – lanjutan sehingga 12 kali ansuran.
  • Jumlah Pembelian Bernilai RM 3,500 ke atas - lanjutan sehingga 24 kali ansuran


*mengikut terma dan syarat


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.