Bolehkah saya menggunakan PAYLATER?

Mudah sahaja untuk mendaftar dengan PAYLATER Malaysia selagi anda memenuhi syarat berikut:
Warganegara Malaysia dengan kad pengenalan Malaysia yang sah;


Berumur 18 tahun ke atas;


Mempunyai alamat e-mel dan nombor telefon bimbit yang sah;


Mempunyai alamat kediaman yang sah;


Mempunyai Akaun Bank / Kad Debit / Kad Kredit yang sah

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.