Di manakah saya boleh menggunakan PAYLATER Malaysia?

Pengguna boleh menggunakan PAYLATER dengan 3 cara: 


1. Membeli di kedai rakan niaga PAYLATER. 


2. Pembayaran omni  


   a. Anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk mengetahui maklumat lebih lanjut.  


3. PAYLATER Mall. Anda boleh melayari PAYLATER Mall di aplikasi kami untuk mengetahui pelbagai rakan niaga kami.  


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.